torsdag 26. juni 2014

Nøkkel til selvstendighet

Hva gjør vi for å tilrettelegge for et selvstendig liv for personer med ulike former for utviklingshemming?

Mange av oss har laget utallige og ulike former for aktivitetsplaner og ukeplaner. Vi har utarbeidet diverse handlingskjeder, bildestyringer og tekststyringer og mye mer. Det finnes sikkert en mengde geniale tiltak som har fungert og som fortsatt fungerer utmerket; tiltak som også har vært tidkrevende å utarbeide.

De senere år har jeg tatt i bruk iPaden til dette formål, både overfor elever med stort hjelpebehov og elever med mindre hjelpebehov. Barn og unge med autisme, Downs syndrom eller ungdom med andre lærevansker har svært god effekt av å benytte dette verktøyet.

Det finnes utallige apper som er laget for å tilrettelegge for selvstendighet og forutsigbarhet hos personer med ekstra hjelpebehov. Selv tok jeg i bruk Keynote,  Apple sitt eget presentasjonsverktøy, og jeg kan love at det fungerer. Elevene håndterer bruk av appen utmerket. Jeg har brukt appen til enkle handlingskjeder, eller tekst- og bildestyring som elevene har fulgt over en hel eller deler av en dag. Det finnes mange muligheter og fordelene er mange. Her kan man tilrettelegge for at elevene / brukerne mestrer aktiviteter i dagliglivet, arbeider selvstendig over tid, tilrettelegge for kommunikasjon med andre osv. Handlingskjedene er enkle å lage, tilrettelegge og redigere, og ikke minst; eleven mestrer bruk av appen.Vi i Mestring med iPad har arrangert flere workshop på skole, bolig og andre institusjoner i hvordan gjennomføre dette i praksis. Ta gjerne kontakt om dere ønsker hjelp til å komme i gang.


onsdag 11. juni 2014

"Dette mestrer jeg"

Fra første stund jeg tok i bruk iPad i undervisningen, har jeg vært fasinert over hvor enkelt det er for vår målgruppe å beherske verktøyet. Det hersker ingen tvil om at iPad styrker spesialundervisning og tilpasset opplæring. Min erfaring er at elevene mestrer bruk av dette digitale verktøyet uavhengig av alder, funksjonsnivå og hvilket faglig nivå han / hun befinner seg på. De lærer, mestrer og har det gøy. Det er opp til oss pedagoger å velge ut gode applikasjoner for den enkelte, og legge til rette for individuell tilpasning.

Det finnes apper for det meste, og en mengde muligheter. Her er det bare til å velge og vrake melllom applikasjoner som bidrar til å øke elevens grad av sosial kompetanse,  selvstendighet, bedre deres grunnleggende ferdigheter og øke fagkompetanse i fellesfag og så mye mye mer.
Start i dag!